Z myślą o życiu PLUS to ubezpieczenie na życie i zdrowie,
dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
Obejmie Cię ochroną w razie zachorowania na raka, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Polisę kupisz w wygodny i bezpieczny sposób.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS oferuje:

- Możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów
- Wypłatę świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego
- Wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji w przypadku choroby albo nieszczęśliwego wypadku
- Możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie
- Umowę zawrzesz szybko. Z cesją na bank, jeśli potrzebujesz
- Dostęp do polisy masz zawsze w Koncie Klienta, a szkodę z polisy zgłosisz online

Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS