Jego podstawą jest bezterminowe ubezpieczenie na życie. Możesz je rozszerzyć i kompleksowo zabezpieczyć Siebie także w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub pogorszenia się stanu Twojego zdrowia w wyniku choroby. Zapewnisz też dodatkowe wsparcie finansowe Bliskim, gdyby Ciebie zabrakło. Możesz zabezpieczyć także przyszłość finansową, dzięki możliwości inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz oszczędzania w ramach IKE lub IKZE.

Ubezpieczenie Generali, z myślą o całym Twoim życiu oferuje:

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Możliwość zawarcia nawet do 6 terminowych ubezpieczeń na życie z nieograniczoną wysokością sumy ubezpieczenia oraz stałą wysokością składki nawet na 40 lat. Każde z nich może zabezpieczać inną wskazaną przez Ciebie osobę lub wybrany cel: np. zabezpieczenie spłaty kredytu;

Możliwość uzupełnienia ochrony o szereg umów dodatkowych, zapewniających wypłatę świadczenia, jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub pogorszy się Twój stan zdrowia w wyniku choroby, a także gdy chcesz ubezpieczyć swoje dzieci.

Część inwestycyjna, która umożliwi lokowanie środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w dowolnym celu takim jak podróż życia, samochód czy edukacja dzieci.

Część emerytalna, dzięki której wykorzystując IKE/IKZE możesz gromadzić systematycznie środki na emeryturę.

Ubezpieczenie z Myślą o Całym Twoim Życiu